MoonDragon Entertainment Fóruma

MoonDragon Entertainment => Amnézia => A témát indította: Pivi - 2005 augusztus 13, 13:02:52 pmCím: Amnézia Kódex
Írta: Pivi - 2005 augusztus 13, 13:02:52 pm
Ebbe a topikba be fogom írogatni az Amnézia történetének komolyabb részleteit, amik a játékból nem, vagy alig derülnek ki. Maga a topik zárolt lesz (és kiemelt), úgyhogy a felmerült kérdéseket az Amnézia 1.2 poénlelövéses topikjában lehet kitárgyalni. Meg azt is ott lehet beírni, hogy miről olvasnátok itt szívesen.

Ez a topik is tele lesz poénlelövésekkel, úgyhogy csak az olvassa el a szövegeket, aki már a legjobb befejezéssel végigvitte az 1.2-es Amnéziát!

Maga a topik frissítése nem lesz túl gyors, mert kevés időm van, de azért igyekszem majd frissítgetni.


Cím: Amnézia Kódex
Írta: Pivi - 2005 augusztus 13, 13:11:05 pm
Néhány karakterháttérinfo:

Ron Karson Blade
Kor: 24 év
Foglalkozás: szabadúszó zsoldos
Szülőfalu: Stern
Családi állapot: nőtlen (eljegyzés), szülei meghaltak, testvérei nincsenek
Háttértörténet: Gyerekkorát Sternben töltötte, itt n?tt fel, és egy falubeli öreg vadásztól sajátította el a fizikai harc alapjait. Szülei egy járványban meghaltak, amikor ? 12 éves volt, ett?l kezdve egyedül élt, különböz? fizikai munkákkal és vadászattal keresve meg a napi betev?re valót.
Tiffanyval még egészen fiatalon összebarátkoztak, majd a kezdeti gyerekbarátság az évek folyamán szerelemmé mélyült, míg végül a sterni tragédia el?tt másfél évvel el is jegyezték egymást.
Mikor Sternt megtámadta az ál-császársági katonaság, akkor ? éppen az erd?ben keresett t?zifát, de az el?z? napi zivatar miatt a földön fekv? fadarabok túlzottan vizesek voltak. Elindult visszafelé, hogy szerezzen egy baltát, amivel szárazabb fát tud majd vágni, de kiáltásokat hallott, és ezért rohanva tette meg a visszautat, azonban eddigre a katonák már szinte mindenkit lemészároltak. Tiffany szüleit is... Mikor meglátta a kegyetlen öldöklést, és látta, hogy az egyik harcos éppen akkor húzza ki fegyverét Tiffany anyjának holttestéb?l, teljesen elborult az agya, nekirontott a katonának, és megölte. Ezt követ?en megvizsgálta a testeket, hogy élnek -e még (már nem éltek), de egy reccsenést hallva (Daren lopakodott felé) újra el?kapta fegyvereit, és feszülten körbenézett (Tiffany ekkor látta meg). Daren itt lépett akcióba, el?ször Tiffanyt vágta le hátulról, majd mikor Ron Tif segítségére sietett, Ront is keresztülhasította. Ron is, Tiffany is mély kómába zuhantak...
Ron 41 napig feküdt kómában Stella kórházában. Az ébredést követ?en értetlenül nézett körbe, hiszen fogalma se volt arról, hogy hol van, de ami ennél is komolyabb probléma volt: arról se volt fogalma, hogy ? kicsoda. Néhány dologra homályosan emlékezett, de másra nem. Amnéziás lett... Eleinte várta, hogy valaki majd csak jön (vagy hogy a mellette lev? ágyban fekv?, számára ismeretlen lány (Tiffany) felébredjen), és elmondja neki, hogy hol van, meg hogy mi történt, de miután hosszú ideig senki se érkezett (Stella és a n?vér gyógyszerbeszerz? körúton volt), felvette az ágya mellé csomagolt ruhákat, és elhagyta a kórházat. Az elkövetkez? 2 évben és 8 hónapban a világot járta, és próbálta kideríteni, hogy ki lehet ? valójában, de miután sokáig nem kapott erre a kérdésre választ, így beletör?dött sorsába, és elfogadta az életét úgy, hogy a múltjának nagy részét nem ismeri.
Innent?l kezdve zsoldosként dolgozott, bármilyen munkát elvállalt, amiért normális fizetséget kapott, és a szerzett pénzb?l különböz? fogadókban szállt meg. A játék Toranban, az egyik ilyen fogadóban kezd?dik.

Tiffany Marston
Kor: 22 év
Foglalkozás: énekesnő
Szülőfalu: Stern
Családi állapot: hajadon (eljegyzés), szülei meghaltak, testvérei nincsenek
Háttértörténet: Tiffany már kislánykorában kit?nt sterni gyerektársai közül gyönyör?, természetesen tiszta énekhangjával, szülei azonban nem akarták, hogy énekes legyen bel?le (mondván, hogy abból nem lehet megélni), így egy vándorkeresked?t bíztak meg azzal, hogy tanítsa meg a lányukat a kereskedelem minden fortélyára. Ugyan a kislány látszólag beletör?dött abba, hogy azt kell tanulnia, ami nem érdekli, de titokban minden nap eljárt egy Sternt?l nem messzi tisztásra, ahol zavartalanul gyakorolhatta az éneklést. Ezen a tisztáson találkozott el?ször Ronnal, amikor a fiú a környéken bóklászott, és meghallva a lány énekét, odament a tisztásra, hogy megnézze ki énekel. A kezdeti távolságtartó félénkségen túljutva hamar összebarátkoztak, és innent?l kezdve gyakran találkoztak a tisztáson, ahol közösen töltötték el szabadidejüket.
Ahogy múltak az évek, Tiffany befejezte keresked?i tanulmányait, és elkezdett dolgozni szülei vegyesboltjában. Természetesen az énekléssel nem hagyott fel, és Ronnal is naponta találkoztak, hiszen eddigre már a barátságból mély szerelem szöv?dött, és a fiatalok végül el is jegyezték egymást. A házasságot 2 évvel az eljegyzés után akarták megkötni, de erre már nem került sor...
A sterni tragédia napja is ugyanúgy indult Tiffany számára, mint az összes többi. Éppen a vegyesboltban végezte szokásos teend?it, mikor hirtelen kintr?l egy nagy kiáltást, ezt követ?en fegyvercsattogást és sikoltozást hallott, majd nem sokkal ezután minden elnémult. A lány ett?l rettenetesen megrémült (hiszen a szülei kint dolgoztak a ház körül), azonnal kirohant a boltból, és kint elszörnyedve látta, hogy az egész falu lángokban áll, és szülei, meg egy ismeretlen harcos vérbefagyott holttestei fölött a jegyese, Ron áll kivont, véres pengékkel. Éppen felsikoltott volna, amikor hirtelen egy éles, kegyetlen fájdalmat érzett (a mögé lopódzott Daren keresztülhasította), és ett?l elvesztette az eszméletét. Kómába zuhant...
56 napig feküdt Stella kórházában, mire felébredt a kómából. Ronhoz hasonlóan ? is amnéziás lett, de neki enyhébb volt az emlékezetvesztése, és így több mindenre emlékezett. Az egyik legfontosabb személy az életében, Ron, azonban elveszett az emlékei közül...
Ébredése után még 10 napig ágyban kellett maradnia (Stelláék ott tartották, hogy meggyógyuljon teljesen), de utána elhagyta a kórházat, és visszament a lerombolt Sternbe. A pusztítás nyomait látva teljesen elkeseredett, de aztán összeszedte magát, és megfogadta, hogy addig nem nyugszik, amíg szül?faluja újra fel nem épül. Nekilátott, hogy felbéreljen maga mellé egy zenésztársat, aki hangszeren kísérné (Stella segítségével talált is egy gitárost, Krane-t), majd ezt követ?en nekikezdtek koncerteket szervezni szerte a világon, amiken aztán adományokat gy?jtöttek Stern újjáépítésére.
A koncertek remekül sikerültek, sokan adakoztak, így szép lassan közeledett az utolsó koncert, melynek helyszínére egy apró falut szemeltek ki, Torant.